Vertrouwenspersoon

Rob Piederiet is de vertrouwenspersoon binnen onze club.

De vertrouwenspersoon kan worden aangesproken bij intimidatie en of ongewenste intimiteiten in welke vorm dan ook. De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is hulp verlenen aan de leden. De vertrouwenspersoon werkt zelfstandig, maakt geen deel uit van het bestuur en kan door de leden in voorkomende gevallen worden aangesproken. De vertrouwenspersoon en overige betrokkenen hebben een geheimhoudplicht. De vertrouwenspersoon kan ook doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van de NBB (Petra Vervoort).

Rob Piederiet is bereikbaar op het volgende adres:
Julianalaan 8
5527 BA Bladel
tel: 06-51225706