Lidmaatschap

Aanmelden – Afmelden

Onze vereniging telt ongeveer 140 leden. Onze ledenadministratie is sinds enige jaren geautomatiseerd en wordt bijgehouden door de secretaris. Omdat deze niet bij kan houden of er nieuwelingen op de trainingen aanwezig zijn, is het nodig om aanmelding, opzegging, langdurige blessures, verhuizing, etc. schriftelijk door te geven aan (secretarisbcbladel@gmail.com).

Aan- en afmeldformulieren zijn hieronder te vinden (als download) of verkrijgbaar bij de secretaris, de trainer of in het Infoboekje.

Afmelden bij je trainer is helaas niet voldoende.

Indien je competitie speelt, is het verplicht een spelerskaart te hebben. Hiervoor moet je een pasfoto sturen naar de secretaris. Voor de pasfoto gelden de volgende voorwaarden:

  • Actuele kleurenfoto
  • Digitaal aanleveren in JPEG bestandsformaat
  • Resolutie 600×800 (bxh) pixels
  • Verhouding 3:4
  • Bestandsgrootte 25 tot 50 kb

Als de foto niet voldoet, kan geen pas worden aangevraagd en kan niet worden deelgenomen aan de wedstrijden.

Nieuwelingen mogen één maand zonder verdere verplichtingen meetrainen.
Afmeldingen voor het nieuwe seizoen dienen vóór 1 juni voorafgaand aan het betreffende seizoen doorgegeven te zijn aan het secretariaat. Na deze datum worden er al kosten gemaakt voor het komende seizoen en worden de teams ingedeeld.

Als je langdurige blessures of ziekte hebt, meld dit bij de secretaris, dan kan gekeken worden of een deel van de contributie kan worden terugbetaald.


Downloads:

Formulier Aanmelden
Formulier Afmelden


Contributie

De vereniging kent een jaarlijkse contributie. Word je lid dan ben je dat voor een heel seizoen, dat loopt van augustus 2017 t/m juli 2018. Tussentijds afmelden geldt als een afmelding per 1 juni 2018. Hierbij geldt tevens dat er geen contributie gerestitueerd zal worden. In de ALV van 2013 is besloten om automatische incasso in te voeren. In twee keer zal de contributie geïncasseerd worden: in september en januari. Exacte data zullen op de contributiefactuur vermeld worden. Indien geen toestemming gegeven wordt voor de automatische incasso zal € 5,- extra contributie in rekening gebracht worden. Daarnaast zal in één keer betaald dienen te worden. Indien voor aanvang van de competitie niet betaald is, wordt je spelerskaart niet uitgereikt. Nieuwe leden die zich lopende het seizoen aanmelden betalen naar tijdsgelang.

Tarieven Seizoen 2017/2018:
U22 en senioren: € 237,00 (+ € 30,00 borg voor boetes) / Recreanten: € 120,00
U16 t/m U20: € 185,00 (+ € 30,00 borg voor boetes) / Recreanten: € 100,00
U14: € 165,00 (+ € 30,00 borg voor boetes) / Recreanten: € 80,00
U12: € 135,00 (borg n.v.t.) / Recreanten: € 60,00
U8/U10: € 120,00 (borg n.v.t.) / Recreanten: € 60,00
De borg voor boetes wordt betaald voor het geval dat je niet op komt dagen en geen vervanging hebt geregeld bij wedstrijden waarbij je een taak hebt (zie hieronder). Dit bedrag wordt geretourneerd bij einde lidmaatschap.

Boetes

Helaas zijn wij genoodzaakt een boete in rekening te brengen indien een lied niet komt opdagen bij een taak als hij hiervoor is ingedeeld (fluiten, timen, scoren en zaalwacht). Dit is besloten door de Algemene Leden Vergadering. Door het niet komen opdagen worden anderen gedupeerd. De betrokkene krijgt bericht van het bestuur. De straffen zijn als volgt:
1e keer: € 10,-
2e keer: € 20,-
3e keer: € 30,- en schorsing
De schorsing wordt opgeheven nadat opnieuw de borg betaald is en het bestuur goedkeuring heeft gegeven om weer aan de competitie deel te nemen.

Een aantal keer worden leden van de club ingedeeld om uitwedstrijden van andere verenigingen te fluiten. Als je hierbij niet komt opdagen krijgen we flinke boetes van de bond. Deze berekenen we ook door aan de aangewezen scheidsrechters. De verdeling van de mogelijke boetes wordt aan het einde van het seizoen verdeeld over alle schuldigen. De eerste keer dat we op naam van onze club niet op komen dagen is de boete € 20, de tweede keer € 40 en de derde keer € 60 + terugtrekking van een team uit de competitie. Mogelijk worden er nog meer kosten door de bond in rekening gebracht (bv extra zaalhuur etc.). Ook deze zal de club doorbelasten. Zo kan het aardig oplopen. Regel dus tijdig vervanging als je niet kunt. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. De boetes van de club worden bij herhaling steeds hoger en het niet op komen dagen kan zelfs leiden tot terugtrekking van een team uit de competitie.

Er zijn nog verschillende boetes meer, die opgelegd worden door de Basketballbond, die mogelijk verhaald worden op een lid of team:

  • Niet op komen dagen van een team kost behalve de hoge boete ook nog zaalhuur of reiskosten van de tegenstander en scheidsrechters.
  • Niet juist invullen van de sheet, onjuist lidnummer of naam.
  • Geen coach vermelden op de sheet.
  • Niet volledig uitvoeren van de taak als zaalwacht, wordt boete verhaald op het hele team.
  • Enz (voor een volledig overzicht van de boetes wordt verwezen naar “lijst van administratieve heffingen en boetes” vanuit de Algemene Voorwaarden NBB van 21 juni 2014

No comments yet

Leave a Reply