COVID-19 Virus in Nederland

5 Mar

Sinds de uitbraak van het coronavirus worden wereldwijd preventieve maatregelen getroffen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Inmiddels heeft het virus ook Nederland bereikt.

De Nederlandse Basketball Bond volgt de adviezen van het NOC*NSF en het RIVM en houdt deze nauwlettend in de gaten. Er is op dit moment geen aanleiding om (bepaalde) wedstrijden niet door te laten gaan. Mocht dat wel aan de orde zijn, worden verenigingen en scheidsrechters hierover geïnformeerd.

De belangrijkste maatregelen die je zelf kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

– Was je handen regelmatig

– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

– Gebruik papieren zakdoekjes


Meer informatie vindt u op de website van het RIVM en het NOC*NSF.

UPDATE:
Er zijn ook veel vragen over het protocol voor handen schudden. De spelers in het veld spelen allemaal met dezelfde bal, het afschaffen van de line-up voor de wedstrijd heeft dan ook geen zin. Wel is het verstandig om voor en na de wedstrijd de handen goed te wassen. Mochten teams willen besluiten geen handen te schudden, dan zijn ze daar vrij in.

No comments yet

Leave a Reply